Penetratietest

Werken uw maatregelen om privacygevoelige en bedrijf kritische informatie te beschermen voldoende? Penetratietesten (ethisch hacken) brengen dit in kaart. Met deze cruciale stap voorkomt u dat cybercriminelen beschikking krijgen over uw informatie.

Mogen wij uw systemen even aanvallen?

Met een pentest, afkorting van 'penetration testing', nemen onze ethische hackers de rol van cybercriminelen aan. Zij proberen met een combinatie van geautomatiseerde tools, expertise en creativiteit toegang te krijgen tot uw informatie en systemen. Zo leggen zij kwetsbaarheden en risico's in applicaties, netwerken en systemen bloot. U ontvangt een compleet rapport met gedetailleerde beschrijvingen van de gevonden kwetsbaarheden. Ook lichten we de impact van deze kwetsbaarheden op uw IT-omgeving toe en geven we verbeteradviezen.

"Enkel ervaren ethische hackers simuleren cyberaanvallen effectief. Hun gespecialiseerde kennis is cruciaal voor grondige penetratietesten."

"Enkel ervaren ethische hackers simuleren cyberaanvallen effectief. Hun gespecialiseerde kennis is cruciaal voor grondige penetratietesten."

Een pentest biedt meer dan veiligheid

Naast het toetsen van veiligheid helpen pentesten u te voldoen aan standaarden en regelgeving, zoals ISO 27001, AVG en de BIO. Bovendien maakt een pentest uw organisatie bewust van de risico’s en verbeterpunten rond digitale veiligheid. Voor de uitvoering van de pentest hanteren wij internationaal erkende methodes.

Wat kunnen we zoal voor u pentesten?

  • Bedrijfsnetwerken – Denk aan uw kantoorautomatisering, internetomgeving, DMZ, WiFi-netwerk en interne servers.
  • Webapplicaties – Denk aan websites, serviceportalen, financiële transactiesystemen en andere online platforms.
  • Broncodes – Bijvoorbeeld om de veiligheid en kwaliteit van uw (web)applicaties te beoordelen.
  • Social engineering – Hiermee leggen we zwakke punten in het gedrag van medewerkers bloot. Een mystery guest probeert via werknemers toegang te krijgen of acties uit te voeren. Aan de hand van de uitslag kunt u training- en bewustwordingscampagnes opzetten.
  • Fysieke security – Hierbij simuleren we een echte inbraak om de toegang tot inbraak-, video-, toegangs- en brandbeveiligingssystemen te testen.