Cyberverzekering

Een cyberaanval, phishing of ander cyberincident kan enorme financiële gevolgen hebben. Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die uw bedrijf als gevolg van dit cyberincident heeft geleden.

Cyberverzekering als sluitstuk

De vergoedingen onder een cyberverzekering kunnen we op hoofdlijnen indelen in drie categorieën.

1. Incident-responsediensten

Hieronder vallen p.r.-kosten ter bescherming van het imago, notificatiekosten om klanten te informeren over een cyberincident en juridische diensten om bijvoorbeeld te voldoen aan de AVG.

2. Eigen schade

Dit zijn kosten van responsediensten na de eerste periode. Denk aan reconstructiekosten van data, schade door bedrijfsstilstand en afpersingskosten (waaronder vaak ook losgeld).

3. Aansprakelijkheid

Hieronder vallen schadevergoeding en juridische bijstand (bijvoorbeeld bij aanspraken van derden en onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens). Denk ook aan boetes bij overtreding van de privacyregels (AVG) als de vergoeding van deze boetes wettelijk is toegestaan.
100% garantie tegen cyberincidenten bestaat helaas niet. Hoogstaande preventiemaatregelen zijn dus onmisbaar. Een goede cyberverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf niet stilvalt.

Meer weten over cyberverzekeringen? Onze specialisten vertellen er graag alles over.

“Een cyberaanval kun je nooit volledig voorkomen. Je kunt wel de schade enorm beperken.”

“Een cyberaanval kun je nooit volledig voorkomen. Je kunt wel de schade enorm beperken.”

Strategische samenwerking met VLC & Partners

Data4 Cyber Security heeft een strategische samenwerking met VLC & Partners, dé Nederlandse risicomanager op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen advies en verzekeringen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij onze klanten helpen om te voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden, zodat u de risico's die u niet wenst te dragen met een verzekering kunt afdekken.